Menu Zamknij

Gminny Ośrodek
Kultury prowadzi stałe zajęcia artystyczne:

nauka gry na pianinie (indywidualne) – nauka gry na gitarze (indywidualne) – zajęcia wokalne (indywidualne) – warsztaty teatralne
(grupowe) – taniec towarzyski (grupowe) – zajęcia taneczno-ruchowe (grupowe) – warsztaty malarskie (grupowe) – zajęcia plastyczne (grupowe) – warsztaty recytatorskie (grupowe)- warsztaty szydełkowania (grupowe)

Cennik opłat

Rodzaj zajęć

Cena w PLN

Nauka gry na gitarze
60zł

Nauka gry na pianinie
60 zł

Zajęcia wokalne
60 zł

Warsztaty teatralne
40 zł

Warsztaty recytatorskie
40 zł

Taniec towarzyski
40 zł

Zajęcia taneczno-ruchowe
30 zł

Zajęcia plastyczne
40 zł

Warsztaty malarskie
50 zł

Warsztaty szydełkowania
40 zł

* Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach liczona jest zgodnie z zasadą:
1) zajęcia indywidualne – płatność 100%; jeżeli Uczestnik deklaruje udział również w zajęciach grupowych,
odpłatność za grupowe wynosi za każde z nich 50%.
2) w przypadku, gdy Uczestnik deklaruje udział tylko w zajęciach grupowych płatność za pierwsze zajęcia
wynosi 100% a za każde kolejne 50%.
Zasada ta dotyczy jednego Uczestnika i nie łączy się wśród np. rodzeństwa.

Dane do przelewu
Gminny
Ośrodek Kultury w Miedźnie ul. Gen. Juliana Filipowicza 5 Nr
konta 68 8259 1014 2001 0000 2091 0001 

W
tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka rodzaj
zajęć miesiąc i rok, za który dokonujemy opłaty